Tổng nợ tập đoàn Nhà nước vượt 1,5 triệu tỷ đồng

Tổng nợ tập đoàn Nhà nước vượt 1,5 triệu tỷ đồng

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện
chup anh cuoi