Dân ngán hàng hiệu lỗi mốt, cận đát

Dân ngán hàng hiệu lỗi mốt, cận đát

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện