Bộ Công thương mạnh tay,

Bộ Công thương mạnh tay, "kịch bản bênh EVN" có lặp lại?