Dân 'khóc'vì hóa đơn điện, lời trấn an của Bộ Công thương

Dân 'khóc'vì hóa đơn điện, lời trấn an của Bộ Công thương

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện