Lại

Lại "khóc" vì thương lái Trung Quốc, Bộ Công thương... nói gì?