Nợ công tăng, nhiều dự án vẫn lãng phí, thất thoát

Nợ công tăng, nhiều dự án vẫn lãng phí, thất thoát

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện