Dân sốc với hóa đơn điện: EVN khẳng định làm đúng luật

Dân sốc với hóa đơn điện: EVN khẳng định làm đúng luật


Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện