Thu nhầm gần 1,7 tỷ tiền nước: Ai xin lỗi người dân?

Thu nhầm gần 1,7 tỷ tiền nước: Ai xin lỗi người dân?


Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện