8 quyền của người tiêu dùng có thể bạn chưa biết

(Bảo vệ người tiêu dùng) - Khi mua sắm hàng hóa, bạn được hưởng 8 quyền cơ bản đề xuất bởi Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng

và nhiều quyền lợi đặc biệt do công ty, doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm áp dụng.

Zing

Thứ Sáu, 20/03/2015 23:38

Van Kien Dai Hoi
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện