Chung cư 229 Phố Vọng: Cấp Ủy chỉ đạo, Sở im lặng?

Chung cư 229 Phố Vọng: Cấp Ủy chỉ đạo, Sở im lặng?


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện