Nhà thầu uy tín Hòa Bình bị phạt vì xây sai phép

Nhà thầu uy tín Hòa Bình bị phạt vì xây sai phépSự Kiện