Cấm nhà ở thương mại: Người dân khen Bộ Xây dựng

Cấm nhà ở thương mại: Người dân khen Bộ Xây dựng