Vietsovpetro xin chuyển nhượng dự án ngàn tỷ vì thiếu tiền

Vietsovpetro xin chuyển nhượng dự án ngàn tỷ vì thiếu tiền


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện