Hà Nội: Phải lấy ý kiến người dân khi duyệt cao ốc

Hà Nội: Phải lấy ý kiến người dân khi duyệt cao ốc


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện