40 năm của 'người đàn bà thép' ở Vinamilk

40 năm của 'người đàn bà thép' ở Vinamilk


Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện