Bầu Đức hủy niêm yết, Thế giới Di động chia nghìn tỉ

Bầu Đức hủy niêm yết, Thế giới Di động chia nghìn tỉ

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện