'Chúa đảo

'Chúa đảo" bán xe sang làm từ thiện, Reuters nhắc bầu Đức


Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện