Vietnam Airlines hủy chuyến không xin lỗi, bù 100.000 đồng

Vietnam Airlines hủy chuyến không xin lỗi, bù 100.000 đồng

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện