"Khóc" vì hóa đơn điện:Bộ Công thương vẫn nói do thời tiết

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện