Máy bay Vietjet Air vừa đi đã quay lại sân bay

Máy bay Vietjet Air vừa đi đã quay lại sân bay

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện