Loại EVN khỏi danh sách đề nghị phong tặng danh hiệu AHLĐ

Loại EVN khỏi danh sách đề nghị phong tặng danh hiệu AHLĐ


Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện