PVN nhượng 5% quyền khai thác lô dầu cho công ty Mỹ

PVN nhượng 5% quyền khai thác lô dầu cho công ty Mỹ


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện