Sự cố tàu bay Vietjet Air: 'Kíp lái rất giỏi...'

Sự cố tàu bay Vietjet Air: 'Kíp lái rất giỏi...'


Sự Kiện