Xử đại dự án thua lỗ: Vướng nhất ở tổng thầu EPC

Xử đại dự án thua lỗ: Vướng nhất ở tổng thầu EPC


Sự Kiện