Hướng dẫn Bộ TTTT, MobiFone thực hiện kết luận vụ mua AVG

(Doanh nghiệp) - Thanh tra Chỉnh phủ phải báo cáo việc này lên Thủ tướng ngay trong tháng 5/2018.

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình tới Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ hướng dẫn Bộ Thông tin - Truyền thông, MobiFone thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về dự án MobiFone mua 95% cổ phần AVG.

Thanh tra Chỉnh phủ phải báo cáo việc này lên Thủ tướng ngay trong tháng 5/2018, báo Tuổi trẻ dẫn văn bản cho biết..

Trước đó, đầu tháng 4, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đã yêu cầu Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp các bộ ngành liên quan hướng dẫn Bộ Thông tin - Truyền thông và MobiFone thực hiện các kết luận đã nêu tại kết luận thanh tra dự án MobiFone mua 95% cổ phần AVG.

Huong dan Bo TTTT, MobiFone thuc hien ket luan vu mua AVG
Theo thỏa thuận giữa MobiFone và nhóm cổ đông chuyển nhượng của AVG, hợp đồng MobiFone mua 95% cổ phần AVG sẽ chấm dứt và nhóm cổ đông sẽ trả lại toàn bộ số tiền bán cổ phần đã được MobiFone thanh toán.

Đầu tháng 5 vừa qua, Văn phòng Chính phủ tiếp tục chuyển Thanh tra Chính phủ báo cáo của Bộ Thông tin - Truyền thông gửi Thủ tướng về việc thu hồi tiền MobiFone đã thanh toán khi mua 95% cổ phần AVG để Thanh tra Chính phủ kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện kết luận thanh tra.

Ttrong văn bản báo cáo Thanh tra Chính phủ và xin ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện kết luận thanh tra về dự án MobiFone mua 95% cổ phần Công ty AVG, MobiFone cho biết, các cổ đông AVG đã chuyển trả MobiFone số tiền 4.533 tỷ trong tổng số hơn 8.889 tỷ đồng theo lộ trình hoàn trả tiền của của thỏa thuận hai bên đã ký kết ngày 28/3.

MobiFone đề nghị Thanh tra Chính phủ cho phép MobiFone được sử dụng số tiền thu hồi để gửi có kỳ hạn hoặc đưa vào sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với lý do "để việc thực hiện xử lý, thu hồi số tiền mà MobiFone đã thanh toán trong việc mua 95% cổ phần AVG theo kết luận của Thanh tra Chính phủ được nhanh chóng, đúng quy định", trong văn bản này, MobiFone đề nghị Thanh tra Chính phủ hướng dẫn về cách tính lãi suất, thời gian tính lãi và toàn bộ chi phí liên quan đến dự án.

Đồng thời, MobiFone cũng đề nghị được hướng dẫn quy trình, thủ tục thực hiện đối với việc ký hủy bỏ các hợp đồng chuyển nhượng, việc hoàn trả cổ phần AVG cho các cổ đông chuyển nhượng, hoàn trả tài sản, tài liệu và quyền quản lý điều hành AVG cho cổ đông chuyển nhượng.

Tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng hôm 27/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo bổ sung việc xử lý kết luận thanh tra việc MobiFone mua 95% cổ phần của AVG vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Minh Thái (Tổng hợp)

Thứ Năm, 17/05/2018 07:48

Sự Kiện