Phạt FLC Faros 170 triệu đồng vì nhiều sai phạm

(Doanh nghiệp) - Thanh tra Ủy ban Chứng khóa Nhà nước đã ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros số tiền 170 triệu đồng.

Ngày 22/1/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố thông tin, đơn vị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Xây dựng FLC Faros (Mã CK: ROS), địa chỉ: Số 265 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội).

Theo đó, FLC Faros bị xử phạt 70 triệu đồng vì sai phạm trong việc công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể, FLC Faros đã công bố thông tin không đúng thời hạn Quyết định cưỡng chế vi phạm thuế số 571/QĐ-CCT ngày 06/3/2019 của Chi cục thuế thành phố Hội An; Công bố thông tin không đầy đủ nội dung tại Báo cáo tài chính năm 2018, 2019.

Phat FLC Faros 170 trieu dong vi nhieu sai pham
FLC Faros bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 170 triệu đồng.

FLC Faros không thuyết minh về việc Công ty bị xử phạt, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; chưa thực hiện thuyết minh riêng bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá; chưa thực hiện thuyết minh thông tin về giá trị hợp lý của bất động sản đầu tư; thuyết minh chưa đầy đủ về Doanh thu bán hàng hóa là vật liệu xây dựng.

Ngoài ra, FLC Faros còn bị phạt tiền 100 triệu đồng vì hành vi công bố thông tin sai lệch. FLC Faros hạch toán tăng không đúng chi phí khấu hao tài sản cố định (năm 2018 số tiền 3.9 tỷ đồng làm tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp số tiền 793 trăm triệu đồng, năm 2019 số tiền 11,9 tỷ đồng đồng làm tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp số tiền 2,3 tỷ đồng);

Ghi nhận và trình bày chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết năm 2019 chưa tuân thủ quy định, số chi phí lãi vay Công ty phải loại trừ bổ sung là 27,3 tỷ đồng, tương ứng Công ty ghi nhận thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2019 là 5,4 tỷ đồng;

FLC Faros chưa trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư vào cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (AMD) tại thời điểm 31/12/2019 số tiền là 32,3 tỷ đồng, do đó làm giảm chỉ tiêu tổng lợi nhuận kế toán trước thuế một khoản tương ứng và giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 phải nộp số tiền 6,4 tỷ đồng.

Ngọc Phan

Thứ Ba, 26/01/2021 09:48

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện