TKV ôm nợ gần 100.000 tỷ đồng

(Doanh nghiệp) - Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017.

Theo báo cáo này, doanh thu thuần năm 2017 của TKV đạt 79.259 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 2016. Trong đó, doanh thu từ mảng kinh doanh than chiếm 61%, từ mảng kinh doanh khoáng sản 15%, mảng sản xuất điện chiếm 14%. Còn lại là kinh doanh vật liệu nổ và các hoạt động kinh doanh khác.

Tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần giảm đáng kể từ 80,7% xuống 78,4% khiến lợi nhuận gộp của TKV tăng tới 25%, đạt 17.101 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2017, lợi nhuận trước thuế của TKV đạt 3.050 tỷ đồng, gần gấp 3 lần năm 2016.

TKV om no gan 100.000 ty dong
Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2017 của TKV

Trong khi đó, tổng nợ phải trả của tập đoàn lên đến 99.364 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,4%; trong đó tổng nợ vay (cả ngắn hạn và dài hạn) ở mức 76.525 tỷ đồng, giảm 6,3%.

Tính đến hết ngày 31/12/2017, tổng tài sản của TKV đạt 140.211 tỷ đồng. Phần lớn tài sản của TKV tập trung ở tài sản cố định với 84.925 tỷ đồng, hàng tồn kho với 17.792 tỷ đồng và tài sản dở dang dài hạn với 11.645 tỷ đồng.

Cũng tính đến thời điểm trên, vốn chủ sở hữu của TKV ở mức 40.847 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 4% so với đầu năm.

Minh Thái

Thứ Ba, 19/06/2018 07:17

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện