Đại gia Trịnh Văn Quyết không định giảm sở hữu tại FLC

Đại gia Trịnh Văn Quyết không định giảm sở hữu tại FLCSự Kiện