Formosa được hoàn thuế 13.000 tỷ: Con số biết nói

(Tài chính) - Việc cục thuế Hà Tĩnh hoàn thuế cho Formosa Hà Tĩnh hơn 13.000 tỷ đồng là minh chứng cho thấy doanh nghiệp FDI được hưởng nhiều ưu đãi.

“Hiện nay đối xử với FDI chúng ta không coi nhẹ và vẫn tiếp tục thu hút FDI trong thời gian tới. Nhưng cần lựa chọn có chọn lọc để đúng với yêu cầu của chúng ta về công nghệ cao, về môi trường và xã hội. Chúng ta phải bình đẳng với cả những doanh nghiệp trong nước.

Ngoài ra cũng cần yêu cầu doanh nghiệp FDI vào đầu tư phải có kết nối với doanh nghiệp trong nước để cùng nhau phát triển chứ không phải tách rời như thời gian vừa qua.

Tôi xin đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của UBND các tỉnh, thành phố trong việc thu hút đầu tư FDI, để tìm ra những doanh nghiệp xứng đáng”, TS Hồ nêu quan điểm.

Bên cạnh đó, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển cho rằng, yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết, đòi hỏi các cơ quan, ban ngành phải làm cho đúng và đầy đủ.

“Chính sách hiện nay chúng ta đang rà soát, cái gì chưa đủ thì phải bổ sung, cái gì không phù hợp nữa thì phải sửa đi. Vấn đề này Bộ KH-ĐT cũng đang rất quan tâm và đang làm. Ngoài ra cũng cần phải thay đổi cách quản lý của bộ máy nhà nước sao cho hiệu quả nhất.

Bên cạnh đó, chúng ta phải chú trọng đẩy mạnh doanh nghiệp trong nước, dùng doanh nghiệp trong nước thay thế dần doanh nghiệp FDI. Chúng ta nhận FDI, ODA chỉ ở giai đoạn đầu mới phát triển.  Đến thời điểm này thì doanh nghiệp trong nước phải vươn lên chứ để 70% xuất khẩu trong nước phụ thuộc vào FDI thì đó là điều không hợp lý. Chúng ta phải chấn chỉnh điều này”, TS Hồ nhấn mạnh.

Trong khi đó, GS.TSKH  Nguyễn Du Phong khẳng định đã đến lúc Việt Nam phải bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI để tạo nên tính cạnh tranh, công bằng.

“Theo tôi giờ đã đến giai đoạn bình đẳng, chúng ta không ưu đãi gì cả. Trong thu hút FDI, Việt Nam chỉ ưu tiên những công nghệ cao, thân thiện với môi trường, còn lại là như nhau, bình đẳng để cùng cạnh tranh”, vị chuyên gia nói thêm.

Hoàng Nam

Thứ Sáu, 12/08/2016 07:23

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện