Ồ ạt xuất, Việt Nam nhập than giá

Ồ ạt xuất, Việt Nam nhập than giá "chát" từ Trung Quốc

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện