Đập quất, đem đốt chứ không cho người dân mót

Đập quất, đem đốt chứ không cho người dân mót

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện