Thái Lan từ chối Nhật để có dự án với Trung Quốc

Thái Lan từ chối Nhật để có dự án với Trung Quốc

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện