Giá điện đột ngột tăng 8,36% trong tháng 3: Minh bạch chưa?

Giá điện đột ngột tăng 8,36% trong tháng 3: Minh bạch chưa?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện