Trộm vàng nhưng ngủ quên nên bị phát hiện

Trộm vàng nhưng ngủ quên nên bị phát hiện

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện