Cháu nói với dì: Tôi đánh chết dượng rồi

Cháu nói với dì: Tôi đánh chết dượng rồi