Trộm ngã đau, nài nỉ gia chủ đưa đi cấp cứu

Trộm ngã đau, nài nỉ gia chủ đưa đi cấp cứu