Đối tượng nổ kíp mìn, Trung úy công an hi sinh

Đối tượng nổ kíp mìn, Trung úy công an hi sinh


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện