Phạm Công Danh chi hàng tỷ đồng cho mục đích cá nhân?

Phạm Công Danh chi hàng tỷ đồng cho mục đích cá nhân?Sự Kiện