Đòi CA xã bồi thường vì làm bị thương trong lúc xỉn

Đòi CA xã bồi thường vì làm bị thương trong lúc xỉn

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện