Chia tay, Việt kiều tạt sơn nhà bạn gái để đòi quà?

Chia tay, Việt kiều tạt sơn nhà bạn gái để đòi quà?Sự Kiện