Đòi bồi thường tổn thất tinh thần cho... chim?

Đòi bồi thường tổn thất tinh thần cho... chim?


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện