Hiếp, móc mắt nạn nhân vì sợ lưu giữ...hình ảnh?

Hiếp, móc mắt nạn nhân vì sợ lưu giữ...hình ảnh?

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện