Trâu cái bị điện giật chết, chủ đòi bồi thường 10 triệu

Trâu cái bị điện giật chết, chủ đòi bồi thường 10 triệu

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện