Xông vào nhà đàn hát rồi... đâm chủ nhà

Xông vào nhà đàn hát rồi... đâm chủ nhà

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện