Trưởng công an xã đánh người:

Trưởng công an xã đánh người: "Tôi không kiềm chế được"

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện