Thanh Hóa: Trùm áo mưa xông vào nhà bắn chết người

Thanh Hóa: Trùm áo mưa xông vào nhà bắn chết người


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện