Cán bộ mang súng hơi bắn chim bị đạn ghim vào ngực

Cán bộ mang súng hơi bắn chim bị đạn ghim vào ngực


Sự Kiện