Công an xã bị cắn khi can hai nhóm đánh nhau

Công an xã bị cắn khi can hai nhóm đánh nhau


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện