Đập phá gần 20 bia mộ lấy sắt bán để chơi game

Đập phá gần 20 bia mộ lấy sắt bán để chơi game


Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện