Tàu chiến ven bờ LCS có thể mang F-35B ?

Tàu chiến ven bờ LCS có thể mang F-35B ?Sự Kiện