Hệ thống phòng thủ THAAD 'vô hại' với Triều Tiên

Hệ thống phòng thủ THAAD 'vô hại' với Triều Tiên image icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện