Hình ảnh Việt - Mỹ diễn tập cứu hộ trên sông Hàn

Hình ảnh Việt - Mỹ diễn tập cứu hộ trên sông Hàn


Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện