Mỹ không 'ngán' tên lửa đạn đạo DF-21D Trung Quốc

Mỹ không 'ngán' tên lửa đạn đạo DF-21D Trung Quốc

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện