Vụ khủng bố tại Manbij: Nước cờ dàn dựng sai của CIA?

Vụ khủng bố tại Manbij: Nước cờ dàn dựng sai của CIA?


Sự Kiện