Thiếu động cơ Ukraina, Nga 'bán tháo' 2-chiến hạm cho Ấn Độ

Thiếu động cơ Ukraina, Nga 'bán tháo' 2-chiến hạm cho Ấn Độ


Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện