Nga có tàu khu trục động cơ hạt nhân, trang bị S-500

Nga có tàu khu trục động cơ hạt nhân, trang bị S-500

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện