Bắn hạ B-52, MiG-21 được xếp hạng bảo vật quốc gia

Bắn hạ B-52, MiG-21 được xếp hạng bảo vật quốc gia image icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện