Pakistan bể hợp đồng vũ khí tỷ đô với Trung Quốc?

Pakistan bể hợp đồng vũ khí tỷ đô với Trung Quốc?