Trung Quốc thử nghiệm máy bay săn ngầm Y-8FQ thứ hai

Trung Quốc thử nghiệm máy bay săn ngầm Y-8FQ thứ hai

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện