Iron Dome phóng 6 đạn chặn 2 tên lửa từ Gaza

Iron Dome phóng 6 đạn chặn 2 tên lửa từ Gaza video icon 


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện