Nga tập trận tên lửa Iskander-M chống thù

Nga tập trận tên lửa Iskander-M chống thùSự Kiện