Tăng Abrams phụt khói sau khi dính tên lửa Houthi

Tăng Abrams phụt khói sau khi dính tên lửa Houthi video icon Sự Kiện