Pháp: Không thể đánh chặn tên lửa siêu thanh Kinzhal

Pháp: Không thể đánh chặn tên lửa siêu thanh Kinzhal image icon 


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện