Nguồn gốc tên lửa đạn đạo OTR-21 Houthi nã vào liên quân

Nguồn gốc tên lửa đạn đạo OTR-21 Houthi nã vào liên quân video icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện