Mỹ vừa chê vừa run trước S-500 Nga?

Mỹ vừa chê vừa run trước S-500 Nga?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện