MiG-29 Syria đã sẵn sàng xuất kích chặn máy bay Israel?

MiG-29 Syria đã sẵn sàng xuất kích chặn máy bay Israel?


Sự Kiện