F-35B phô diễn khả năng đặc biệt tại Nhật Bản

F-35B phô diễn khả năng đặc biệt tại Nhật Bản video icon 


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện