Tên lửa Iskander ở Viễn Đông: Nga nhớ bài học đảo Damanski

Tên lửa Iskander ở Viễn Đông: Nga nhớ bài học đảo Damanski

loading...

Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện