Trực thăng Mi-171A2 thử nghiệm: Chấp thời tiết âm 50 độ?

Trực thăng Mi-171A2 thử nghiệm: Chấp thời tiết âm 50 độ?


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện