Tiêm kích MiG-31 Nga bốc cháy do thử nghiệm Kh-47M2 Kinzhal?

Tiêm kích MiG-31 Nga bốc cháy do thử nghiệm Kh-47M2 Kinzhal?

Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện