Khách hàng bí ẩn vừa tiếp nhận Iskander-E từ Nga là ai?

Khách hàng bí ẩn vừa tiếp nhận Iskander-E từ Nga là ai?


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện