Mỹ quét nhầm radar S-300 trong suốt 2 năm thay vì S-400?

Mỹ quét nhầm radar S-300 trong suốt 2 năm thay vì S-400?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện