Tomahawk được thay thế bằng tên lửa hành trình biến hình

Tomahawk được thay thế bằng tên lửa hành trình biến hình


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện