Tại sao Nga xây hạm đội mạnh nhất thế giới tại Caspian?

Tại sao Nga xây hạm đội mạnh nhất thế giới tại Caspian?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện