ICBM DF-41 Trung Quốc là quà tặng từ Ukraine?

ICBM DF-41 Trung Quốc là quà tặng từ Ukraine?


Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện