Nhật hạ thủy chiếc 22DDH thứ 2, vượt xa Trung Quốc

Nhật hạ thủy chiếc 22DDH thứ 2, vượt xa Trung Quốc


Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện