Tại sao VKS Nga sử dụng SU-30CM, Su-34 và SU-35 tại Hama?

Tại sao VKS Nga sử dụng SU-30CM, Su-34 và SU-35 tại Hama?

loading...

Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện