Nga 'vùi dập' tên lửa Hồng Kỳ 10 Trung Quốc

Nga 'vùi dập' tên lửa Hồng Kỳ 10 Trung Quốc

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện