Máy bay Israel mật tập ban đêm, giết 52 binh sĩ Syria?

Máy bay Israel mật tập ban đêm, giết 52 binh sĩ Syria?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện