S-300 Nga làm “cột chống trời” cho Trung Quốc như thế nào?

S-300 Nga làm “cột chống trời” cho Trung Quốc như thế nào?

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện