S-300 đến Syria, chiến đấu cơ Israel nằm đất tròn một tháng

S-300 đến Syria, chiến đấu cơ Israel nằm đất tròn một tháng

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện