Không máy phóng, tiêm kích hạm J-15 Trung Quốc thành

Không máy phóng, tiêm kích hạm J-15 Trung Quốc thành "phế vật"


Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện