Kiev 'xin' cho quân thoát vây, Mariupol như 'cá nằm trên thớt'

Kiev 'xin' cho quân thoát vây, Mariupol như 'cá nằm trên thớt'

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện