Erdogan thề tấn công Iraq nếu Baghdad không xóa sổ người Kurd

Erdogan thề tấn công Iraq nếu Baghdad không xóa sổ người Kurd

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện