Mỹ bất ngờ không kích dữ dội Syria trước khi rút quân?

Mỹ bất ngờ không kích dữ dội Syria trước khi rút quân?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện