Báo Mỹ giải thích tại sao Su-35 rất mạnh nhưng ế ẩm?

Báo Mỹ giải thích tại sao Su-35 rất mạnh nhưng ế ẩm?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện