Mỹ tấn công Syria: Kh-101/Kalibr đại chiến Tomahawk/AGM-86?

Mỹ tấn công Syria: Kh-101/Kalibr đại chiến Tomahawk/AGM-86?


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện