Trận cuối Al-Bukamal, chiến thắng dành cho cái đầu lạnh

Trận cuối Al-Bukamal, chiến thắng dành cho cái đầu lạnh


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện