Thổ mang 'Nhánh oliu' gồm F-16/Leopard 2A4 sang Syria đánh người Kurd

Thổ mang 'Nhánh oliu' gồm F-16/Leopard 2A4 sang Syria đánh người Kurd



Sự Kiện