Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục dùng kế độc ở Bắc Syria

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục dùng kế độc ở Bắc Syria

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện