Mỹ phong tỏa thủy lôi, không kích cảng Hải Phòng năm 1972

Mỹ phong tỏa thủy lôi, không kích cảng Hải Phòng năm 1972

loading...

Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện