Tác phẩm cuối của Tổng công trình sư Bartini có được cứu?

Tác phẩm cuối của Tổng công trình sư Bartini có được cứu?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện