Mỹ phong tỏa thủy lôi, không kích cảng Hải Phòng năm 1972

Mỹ phong tỏa thủy lôi, không kích cảng Hải Phòng năm 1972

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện