V.Putin thân thiện trải lòng:

V.Putin thân thiện trải lòng: "Tôi muốn làm việc tại KGB"


Báo Đất Việt trên Facebook
.
VOC


Sự Kiện