Clip: Ngựa thồ C-130 lần đầu hạ cánh trên tàu sân bay

Clip: Ngựa thồ C-130 lần đầu hạ cánh trên tàu sân bay video icon 


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện