Việt Nam mua lượng tăng T-90MS lớn hơn dự định

Việt Nam mua lượng tăng T-90MS lớn hơn dự định


Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện