Tàu đổ bộ tăng của Nga bị tàu hàng đâm hỏng

Tàu đổ bộ tăng của Nga bị tàu hàng đâm hỏng


Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện