Thăm Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 102 Việt Nam

Thăm Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 102 Việt Nam image icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện
chup anh cuoi