Lực lượng đặc nhiệm Shayetet 13 của Israel có gì đặc biệt?

Lực lượng đặc nhiệm Shayetet 13 của Israel có gì đặc biệt? image icon