Nga phóng tên lửa Iskander-M tại vùng Viễn Đông

Nga phóng tên lửa Iskander-M tại vùng Viễn Đông

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện