Cánh cung vũ khí Mỹ khép chặt quanh Nga

Cánh cung vũ khí Mỹ khép chặt quanh Nga

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện